Komise pro média Města Orlová se představuje

Jak si mnozí z vás všimli, s novým vedením města vznikla i „Komise pro média“ Je to jeden z bodů, který jsem chtěl realizovat a jsem proto velmi rád, že se jej podařilo vytvořit.

A proč mediální komise? Co bude jejím cílem? Ve své podstatě bude dohlížet na to, aby informace o dění ve městě byly pro občany našeho města pravdivé, nezkreslené a aby nebyly ovlivňovány jednotlivci či skupinou lidí. Za tímto účelem jsem vytvořil i portál eOrlova.cz, který vznikl v květnu 2012. Cílem bylo a je, zvýšit informovanost občanů ať už o kultuře, sportu, či politice. Psát o tématech, která by se do tisku nikdy nedostala a dávat svobodný prostor i občanům, zájmovým klubům, spolkům a ve finále i občanům, které „nikdo nechce slyšet“ .

Pokračování textu „Komise pro média Města Orlová se představuje“