Čáry, máry … optimalizace!

Nedávno jsem na svém Facebooku zveřejnil komentář Ing. Stanislava Saksy, který jak možná víte, dříve působil jako ekonom v orlovské nemocnici. Týkal se aktuální angažovanosti senátora MUDr. Radka Sušila, který se patrně probudil z „kómatu“ a vehementně se snaží nabízet pomoc řešit problémy občanům, které se dotkla optimalizace zdravotní péče a tím i zrušení naší orlovské nemocnice.Mám-li být upřímný – nevěřím mu. Nevěřím, že „najednou“ našel způsob jak lidem pomoci. Kde byl, když lidé na Kraji kuli pikle? Kde byl, když zdravotníci demonstrovali? Kdyby chtěl něco udělat, tak už to dávno udělal, ale blíží se volby … tak je třeba něco dělat. Před rokem sliboval pomoc s řešením kauzy kolem orlovské ZUŠ – zůstaly jen sliby.

Ale vraťme se k článku Stanislava Saksy, který docela věrně analyzuje stávající situaci optimalizované zdravotní péče a dává v otevřeném dopise senátoru MUDr. Sušilovi námět pro variantu možného řešení.

Pokračování textu „Čáry, máry … optimalizace!“

Vyjádření hejtmana k petici za odvolání náměstka Gebauera

Včera mi přišel dopis od hejtmana Ing. Ivo Vondráka. A v něm jeho stanovisko k petici za odvolání MUDr. Martina Gebauera. A tak mi dovolte krátké vyjádření k němu.

Docela mne to překvapilo, protože dle mého názoru je zřejmé, komu je petice určena a kdo by se k ní měl jako první vyjádřit. Koneckonců pana náměstka Gebauera jsem na zastupitelstvu k rezignaci vyzval.

To opravdu nemá pan náměstek koule na to, aby se k petici kterou podepsali občané několika měst a obcí vyjádřil?

Pokračování textu „Vyjádření hejtmana k petici za odvolání náměstka Gebauera“

Peticí vše nekončí, bojujeme dál!

Máme tady nový rok, rok, který nese magické číslo 2020. O tom jak „magické“ bude či nebude a co nám přinese uvidíme až časem. V každém případě my samotní se budeme na jeho podobě dosti velkou měrou podílet a to ať už chceme či nikoliv.


Na posledním zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje, které se konalo 12. prosince 2019, byla odevzdána Petice za odvolání krajského náměstka Moravskoslezského kraje pro zdravotnictví, MUDr. Martina GEBAUERA, která odstartovala 5. listopadu 2019.

Pokračování textu „Peticí vše nekončí, bojujeme dál!“

Jaké novinky připravuje mediální komise

Příjemné nedělní odpoledne. Po delší odmlce bych rád informoval orlovskou veřejnost o tom, co se děje a kutí v Komisi pro média našeho města.

Kromě nových webových stránek, které již brzy nahradí ty současné a nového LOGA města, které prochází druhým kolem soutěže, se komise zabývá i technologickými novinkami a vylepšeními. Prvním projektem je rozšíření bezplatného přístupu k WiFi na území našeho města, které je realizováno zapojením Orlové do soutěžního projektu Evropské unie pod názvem WiFi4EU. Právě díky této iniciativě mají obce, které se do soutěže přihlásí, možnost získat poukázku v hodnotě 15.000 EUR na financování WiFi sítě.

Pokračování textu „Jaké novinky připravuje mediální komise“

Sportovní hry

Příjemnou středu všem. Většina z vás, občanů Orlové ví, že naše město má v zahraničí tzv. partnerská města, se kterými spolupracuje na nejrůznějších projektech.

Málokdo už naše partnery ale zná blíže. Většinou se o nich dozvíme jen krátce, např. z Orlovských novin, že k nám přijeli na oficiální návštěvu. A proto se zrodila myšlenka navázat s těmito partnerskými městy i neformálnější vztahy. Přemýšlel jsem, jaká příležitost by byla nejvhodnější, a napadla mne myšlenka, uspořádat společně nějakou akci. Nejlépe mezi mládeži.

Pokračování textu „Sportovní hry“

Vy se ptáte …pátek, 30. srpna 2019

níže naleznete odpovědi na Vaše otázky, na které jste se mne ptali v uplynulém týdnu. Odpovědi naleznete i ve svých zprávách a také na mém Facebooku. Pro lepší přehled je přikládám i zde na speciální web stránku, kde budou všechny Vaše dosavadní dotazy.

  1. ⚒ STAVBA 🚘 PARKOVIŠTĚ NA RYDULTOWSKÉ
    Stavba momentálně stojí, protože v podzemí bylo objeveno několik podzemních objektů, které neobsahovala původní dokumentace a ani je neodhalil provedený průzkum. Vše by mělo být vyřešeno a od příštího týdne by měla stavba pokračovat. Informace je již také na webu https://www.lepsi-orlova.cz/
  2. PROVOZ 💦 FONTÁNY
    Fontána aktuálně nedisponuje dálkovou regulaci ani čidly, je ovládaná manuálně ve strojovně. Tato technologie je starší, a v průběhu realizace stavby již nešlo do její výměny nijak zasáhnout. Aktuálně se budou hledat možnosti na změnu této technologie.
  3. 🏋‍♂ CVIČEBNÍ NÁSTROJE V LESOPARKU
    Na podnět několika občanů, bude provedeno nastavení cvičebních strojů, které dle některých neodpovídají výškovému usazení. Pokud budou zjištěny nesrovnalosti, bude sjednána náprava. Je možné, že po usazení došlo časem k úpadku dopadové plochy.I z Orlové může být jednou Smart City

Moderní technologie jsou všude kolem nás, a dá se říci, že jsou součástí našeho každodenního života. Doma v práci, využíváme je ve volném čase – všude. Usnadňují nám práci a nejen to. Dokáží šetřit peníze i čas.

Když takové technologie začne využívat město, hovoříme o konceptu Smart City – nebo-li chytré město. Koncept se zaměřuje na efektivní využívání digitálních, informačních a komunikačních technologií, které napomáhají zefektivnit život ve městě. Pomocí chytrých nápadů můžeme snižovat spotřebu energie, eliminovat dopady zátěže na životní prostředí, sdílet data pro veřejné účely i zefektivnit komunikaci mezi místní samosprávou a občany, která je hodně důležitá.

Pokračování textu „I z Orlové může být jednou Smart City“

Místo objektivního jednání hra na schovávanou

Jen těžko se hledá ten správný výraz pro vyostřenou situaci kolem orlovské zušky. Jednání, které mohlo pomoci ke zdárnému ukončení letitému sporu o budovu orlovské ZUŠ J. R. Míši proběhlo bez účasti zástupců zřizovatele (Kraj) i bez účasti zástupců orlovské zušky.

Pokračování textu „Místo objektivního jednání hra na schovávanou“

Vyjádření Petičního výboru k „Otevřenému dopisu zaměstnanců ZUŠ J. R. Míši“

S ohledem na zveřejní „Otevřeného dopisu zaměstnanců ZUŠ J. R: Míši zástupcům zřizovatele – vyjádření k vývoji situace , týkající se školy a jejího případného stěhování.“ které zveřejnil hejtman Moravskoslezského kraje v diskusi na facebookovém profilu Moravskoslezského kraje, vydává Petiční výbor své prohlášení.

Pokračování textu „Vyjádření Petičního výboru k „Otevřenému dopisu zaměstnanců ZUŠ J. R. Míši““

Otevřený dopis rodičům žáků ZUŠ J. R. Míši

Vážení rodiče a přátelé orlovské lidušky,

dovolte mi Vás zdvořile oslovit níže uvedenou prosbou, jejíž záměr významně ovlivní další budoucnost uměleckého vzdělávání našich dětí ve městě Orlová.

Jak jistě víte, před 5 lety vznikl na základě iniciativy občanů našeho města Petiční výbor pro „Zachování budovy Základní umělecké školy J. R. Míši v Orlové-Porubě“, který adresoval petici s více jak 900 podpisy Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Původní petice zde.

Pokračování textu „Otevřený dopis rodičům žáků ZUŠ J. R. Míši“