Zásady ochrany osobních údajů

I. ÚVOD

Soukromí návštěvníků těchto webových stránek je pro mne velmi důležité. Tato pravidla vysvětlují, co s vašimi osobními údaji, které na mém webu zanecháte dělám a jak s nimi nakládám.

Tyto zásady reagují na povinnost ze zákona č.: 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích. Váš souhlas s používáním souborů cookies při první návštěvě webových stránek umožňuje použít soubory cookies při každé vaší další návštěvě tohoto webu.

Jako vlastník webu (dále jen „správce“) prohlašuji, že veškeré osobní údaje, které zpracovávám, jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá s souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie v oblasti ochrany osobních údajů.

Správce shromažďuje, uchovává a využívá vaše osobní údaje ve smyslu zákona 119/2019 Sb. o zpracovávání osobních údajů, resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR„). Jednotlivé účely pro které správce osobní údaje využívá jsou uvedeny níže.

Správce tyto osobní údaje shromažďuje prostřednictvím internetových stránek na adrese: www.drozdik.cz (dále jen „internetové stránky/web“).

II. ZPRACOVÁVANÉ ÚDAJE

Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje:

 1. informace o vašem počítači včetně IP adresy, geografického umístění, typu a verze prohlížeče a operačního systému;
  informace o vašich návštěvách a použití těchto webových stránek včetně zdroje doporučení, délky návštěvy, zobrazených stránek a průchodu webovými stránkami;
 2. informace jako je vaše jméno, e-mailová adresa, webová stránka, které zadáte při komentování příspěvků na této internetové stránce;
 3. informace, které zadáváte při používání služeb na této internetové stránce;
 4. informace vygenerované při používání této internetové stránky, včetně toho kdy, jak často a za jakých podmínek ji používáte;
 5. informace, které odešlete na tuto internetovou stránku s úmyslem publikovat je na internetu, včetně vašeho uživatelského jména, profilových obrázků a obsahu vašeho příspěvku (např. reakce na článek na této internetové stránce);
 6. informace obsažené v jakékoliv komunikaci, kterou pošlete e-mailem nebo přes internetové stránky, včetně samotného obsahu a metadat;
 7. jakékoliv další osobní údaje, které pošlete.
 8. Než správci sdělíte osobní údaje jiné osoby, musíte získat souhlas této osoby se zveřejněním i zpracováním těchto osobních údajů v souladu s těmito zásadami.

III. POUŽITÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které nám byly poskytnuty prostřednictvím těchto stránek, budou použity pro účely uvedené v těchto zásadách. Vaše osobní údaje může správce využít pro následující účely:

 1. správu a optimalizaci těchto internetových stránek právě vám;
 2. umožnit vám využívání služeb dostupných na těchto internetových stránkách;
 3. odpovědět vám na váš podnět, dotaz, komentář či příspěvek, který na této internetové stránce zanecháte, popř. zaslat jiné nekomerční sdělení;
 4. zaslat vám vámi konkrétně vyžádaná e-mailová oznámení;
 5. zaslání e-mailového newsletteru, pokud jste o něj požádali (souhlas lze kdykoliv odvolat);
 6. vyřizování dotazů a stížností vámi vznesených nebo jinak se vás týkajících v souvislosti s touto internetovou stránkou;
 7. udržování bezpečnosti této internetové stránky a předcházení podvodům;
 8. ověření souladu s podmínkami používání této internetové stránky.

Pokud odešlete osobní údaje ke zveřejnění na této internetové stránce, budou zveřejněny a použity v souladu s licencí, kterou s nimi poskytnete.

Vaše nastavení ochrany osobních údajů lze použít k omezení zveřejnění vašich údajů na této internetové stránce a lze je upravit pomocí ovládacích prvků ochrany soukromí na tomto webu.

Bez vašeho výslovného souhlasu nebudou poskytnuty vaše osobní údaje žádné třetí straně za účelem přímého marketingu jejich nebo jiné třetí strany.

Vaše osobní údaje může správce zveřejnit:

 1. v rozsahu, v jakém je správce povinen tak učinit ze zákona;
 2. v souvislosti s jakýmkoli probíhajícím nebo budoucím soudním řízením;
 3. za účelem stanovení, vykonání nebo obrany zákonných práv správce (včetně poskytování informací jiným za účelem předcházení podvodům);
 4. jakékoliv osobě, o které se důvodně správce domnívá, že může požádat soud nebo jiný příslušný orgán o poskytnutí těchto osobních údajů a pokud by podle názoru správce mohl takový soud nebo orgán zveřejnění těchto osobních údajů nařídit;
 5. S výjimkou případů uvedených v těchto zásadách nebude správce vaše osobní údaje třetím stranám poskytovat.

IV. UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. V této části jsou stanoveny zásady a postupy uchovávání údajů, jejichž cílem je zajistit, aby správce dodržel zákonné povinnosti týkající se uchovávání a mazání osobních údajů.
 2. Osobní údaje, které správce zpracovává pro jakýkoli účel nebo účely, se nesmějí uchovávat déle, než je pro tento účel nebo účely nezbytné.
 3. Bez ohledu na ostatní ustanovení této části IV. správce uchovává dokumenty (včetně těch elektronických) obsahující osobní údaje v rozsahu, v jakém je povinen tak učinit ze zákona;
 4. pokud se se správce domnívá, že dokumenty mohou být relevantní pro jakékoli probíhající nebo budoucí soudní řízení; a za účelem stanovení, vykonání nebo obrany zákonných práv správce (včetně poskytování informací jiným za účelem předcházení podvodům;

V. BEZPEČNOST VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správce přijímá přiměřená technická a organizační opatření, aby zabránil ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů.
 2. Všechny vámi poskytnuté osobní údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech (chráněné heslem a bránou firewall) u poskytovatele webhostingové služby (dále jen „WEDOS Internet, a. s.).
 3. Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti hesla, které používáte pro přístup na tuto internetovou stránku nebo její části/služby;
 4. Správce Vás nebude žádat o heslo.

VI. ZMĚNY

Tyto zásady může správce aktualizovat zveřejněním nové verze na této internetové stránce. Tuto stránku byste měli příležitostně zkontrolovat, abyste se ujistili, že rozumíte všem změnám v těchto zásadách.

VII. WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Tyto internetové stránky obsahují hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran a podrobnosti o nich. Nad zásadami ochrany osobních údajů a postupy třetích stran nemá správce kontrolu a nenes za ně odpovědnost.

VIII. AKTUALIZACE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dejte prosím správci této internetové stránky vědět, pokud je třeba vaše osobní údaje, které od vás má, opravit nebo aktualizovat.

IX. SOUBORY COOKIES

Tyto internetové stránky používají soubory cookies. Soubor cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a čísel), který je webovým serverem odeslán webovému prohlížeči a webovým prohlížečem uložen. Tento identifikátor je poté odeslán zpět serveru vždy, když si prohlížeč od serveru vyžádá zobrazení stránky. Soubory cookies mohou být buď „trvalé“ nebo „relační“. Trvalé soubory cookies budou uloženy webovým prohlížečem a zůstávají v platnosti až do data jejich vypršení, pokud před datem vypršení nejsou smazány uživatelem. Relační soubory cookies naopak vyprší na konci relace uživatele po zavření webového prohlížeče. Soubory cookies běžně neobsahují žádné informace, které by uživatele jednoznačně identifikovaly, ale osobní údaje, které o vás správce ukládá, mohou být s informacemi uloženými a získanými ze souborů cookies propojeny. Na těchto internetových stránkách jsou používány jen relační soubory cookies / jen trvalé soubory cookies / jak relační tak trvalé soubory cookies.}

 1. Jména souborů cookies, které jsou použity na těchto internetových stránkách, a důvody jejich použití, jsou uvedeny níže:
  – tato stránka používá Google Analytics a Adwords k rozpoznání počítače, když uživatel navštíví webovou stránku / sledování pohybu uživatele na našich webových stránkách / zlepšení použitelnosti webových stránek / analýze použití webových stránek / správě webových stránek / zabránění podvodům a zlepšení bezpečnosti webových stránek / přizpůsobení webových stránek pro každého uživatele.
 2. Většina prohlížečů umožňuje odmítnout přijímání souborů cookies;
  Blokování všech souborů cookies bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek. Pokud soubory cookies zablokujete, nebudete na těchto internetových stránkách moci využít všechny funkce.
 3. Soubory cookies již uložené ve vašem počítači můžete vymazat;
 4. Vymazání souborů cookies bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek.

Tyto zásady o ochraně osobních údajů byly zpracovány dne: 6. ledna 2022