Nezařazené

Mediální komise je cenzor – míní zastupitel a poslanec Hájek

Dnes proběhla na 19. zasedání Zastupitelstva města Orlová rozvášněná rozprava zastupitele a poslance za ANO, Ing. Josefa Hájka, kterému se nelíbilo, jak komise pro média rozhodla o jeho žádosti, na otištění článku v Orlovských novinách. Měl jsem v plánu jít na zastupitelstvo již ráno, jelikož jsem měl takové tušení, že pan Hájek toto téma na zastupitelstvu otevře, ale rodinné důvody mi umožnily jít až odpoledne, proto jsem zasedání sledoval díky přenosu městské internetové televize iTVO přes YouTube.

Pan zastupitel Hájek, vystoupil j tématu „mediální komise“ celkem dvakrát. jednou v čase 2:06 a později v čase 4:40. Abych byl upřímný, nějak jsem nepochopil, proč téma svého dopisu a rozhodnutí mediální komise na zastupitelstvo tahá. Stanovisko komise, které mu bylo zasláno totiž obsahovalo všechny informace a to včetně toho, o jakou legislativu se naše rozhodnutí opírá. Ale jak jsem již v úvodu napsal, nějak jsem to prostě čekal. Původně jsem ani tento článek nechtěl psát, ale vzhledem k tomu, že pan Hájek obvinil komisi a její členy z cenzury, považuji za správné se jako předseda mediální komise proti tomuto obvinění ohradit.

Během svého prvního vystoupení pan Hájek uvedl, že komise ve svém prvním stanovisku napsala, že předmětný článek, cituji: „je v rozporu se Statutem Orlovských novin a s ohledem a s ohledem na §4 Tiskového zákona, musí se vyškrtnout dvě věty. Říkám dobrá, je to jejich názor, respektuji. Ale co přišlo dál? 7. září mi pan Drozdík poslal další papír, kde už s ohledem na Volební zákon zakazuje vytištění toho článku.“

Chtěl bych tedy uvést výše uvedené na pravou míru. Vyškrtnutí dvou vět z předmětného článku komise požadovala na základě Statutu Orlovských novin, konkrétně jde o odstavec č: 3.1, 3.7 a 3.8. Ale §4a tiskového zákona č.: 305/2013 Sb. hovoří o tom, že vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku je povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku. Takže zmíněný §4 opravdu není důvodem vyškrtnutí dvou vět z předmětného článku.

S ohledem na časovou tíseň – jelikož do voleb zbývá jen 24 dní – se komise na svém zasedání dne 3. 9. na můj návrh také domluvila, že pro jistotu, abych nepoškodil jak město Orlová, tak pana Hájka, nechám na naše stanovisko ještě udělat právní rozbor, abychom skutečně měli jistotu, že jsme se zachovali správně a korektně s ohledem na aktuální legislativu. Článek pana Hájka jsem tedy poslal s žádostí o konzultaci jak na právní odbor města, tak i na Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, který NEJEN ŽE potvrdil správnost stanoviska mediální komise, ale dokonce jej i s odkazem na §16 odst. 4, Volebního zákona, který ZAKAZUJE využívat k volební kampani komunikační média kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí. Volební kampaní se přitom dle odst. 1 téhož paragrafu rozumí jakákoliv propagace kandidující politické strany, hnutí nebo koalice a jejich kandidáta. – rozšířil. Na základě těchto nových skutečností jsem informoval členy komise per rollam, ke kterému nikdo neposlal nesouhlasné stanovisko. Nejednalo se tedy svévolné vyjádření mé osoby bez vědomí ostatních členů komise, jak se pan Hájek domnívá.

Mediální komise se sice schází pravidelně, ale jak jsem již uvedl výše, někdy se stane, že je potřeba doplnit stanovisko – zejména pokud jde o nutný právní rozbor – a není možné čekat na další termín zasedání komise, tak může ve výjimečném případě komise rozhodnout per rollam (rozhodnutí statutárního či jiného orgánu právnické osoby, které neprobíhá jako obvykle na shromáždění jeho členů, ale korespondenčně nebo prostřednictvím technických prostředků.). A to, dle mého názoru výše uvedená situace bezpochyby byla.

A jen doplním, že i kdyby se komise sešla na mimořádné schůzi k této věci. Stanovisko, které jsem panu Hájkovi zaslal 7. 9. z pozice předsedy komise, by to nijak nezměnilo. Komise musí brát ohled na platnou legislativu a zveřejněním článku pana Hájka bychom se dopustili porušení citovaného zákona a tím vystavili Město Orlová sankci. Velmi mne ale zarazilo, že člověk, který je zastupitelem a poslancem 8 let, svým prohlášením – „chci přečíst ten článek, aby občané a ti co nás sledují, mohli posoudit, zda skutečně je ten článek tak konfliktní.“ – staví názor občanů nad zákon.

Na závěr …

pan poslanec a zastupitel Hájek, by si před tím, než někoho obviní z cenzury mohl jednak ověřit fakta a v poslední řadě také zamést si před vlastním prahem ve svých řadách. S cenzurou jsem se totiž setkal já osobně na FB stránkách místní organizace ANO, kde byl již podruhé odstraněn příspěvek, pod kterým jsem napsal komentář. Podotýkám, SLUŠNÝ a VĚCNÝ komentář, adresovaný právě panu Hájkovi, který mne v jednom případě označil za lháře. Když jsem se jej ptal, co z mého komentáře je lež … zmizel celý příspěvek. Když jsem se tázal v jiném příspěvku, proč byl ten předchozí s naší diskusí odstraněn, anonymně mi někdo z orlovského ANO odepsal, že mi na to odpoví předsedkyně místní organizace ANO. Odpovědi jsem se také nedočkal, jelikož opět příspěvek zmizel.

Původně jsem se na smazané příspěvky a na to, v čem jsem o panu Hájkovi údajně měl lhát, chtěl zeptat na jeho plánovaném setkání s občany, které mělo proběhnout po dnešním zasedání zastupitelstva. Jelikož bylo ale z pracovních důvodů zrušeno, opět se nic nedozvím. Tak třeba bude příležitost jindy 🙂

Mediální komise vznikla mimo jiné právě proto, aby řešila sporné věci týkající se Orlovských novin a jiných komunikačních a sdělovacích prostředků. Její členové jsou jak z koalice tak i z opozice, aby byl vyloučen střet zájmů. Stojím si tedy za tím, že komise postupovala i v této věci korektně.

Jeden komentář

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *