• Nezařazené

    Dočkal jsem se spravedlnosti

    Po dnešním dni si snad budou moci oddychnout všichni ti, které slovně napadal, urážel dehonestoval či jinak terorizoval na svých stránkách Ing. Waldemar Danělišyn. Po několika soudních jednáních mi dnes dal Krajský soud v Ostravě za pravdu a potvrdil tak rozsudek prvoinstančního Okresního soudu v Karviné, že pan Waldemar Danělišyn se opakovaně dopouštěl urážek, lží a pomluv ve snaze poškodit mou osobu, mé dobré jméno a postavení ve společnosti.