Vy se ptáte …

pátek, 30. srpna 2019

níže naleznete odpovědi na Vaše otázky, na které jste se mne ptali v uplynulém týdnu. Odpovědi naleznete i ve svých zprávách a také na mém Facebooku. Pro lepší přehled je přikládám i zde na speciální web stránku, kde budou všechny Vaše dosavadní dotazy.

  1. ⚒ STAVBA 🚘 PARKOVIŠTĚ NA RYDULTOWSKÉ
    Stavba momentálně stojí, protože v podzemí bylo objeveno několik podzemních objektů, které neobsahovala původní dokumentace a ani je neodhalil provedený průzkum. Vše by mělo být vyřešeno a od příštího týdne by měla stavba pokračovat. Informace je již také na webu https://www.lepsi-orlova.cz/
  2. PROVOZ 💦 FONTÁNY
    Fontána aktuálně nedisponuje dálkovou regulaci ani čidly, je ovládaná manuálně ve strojovně. Tato technologie je starší, a v průběhu realizace stavby již nešlo do její výměny nijak zasáhnout. Aktuálně se budou hledat možnosti na změnu této technologie.
  3. 🏋‍♂ CVIČEBNÍ NÁSTROJE V LESOPARKU
    Na podnět několika občanů, bude provedeno nastavení cvičebních strojů, které dle některých neodpovídají výškovému usazení. Pokud budou zjištěny nesrovnalosti, bude sjednána náprava. Je možné, že po usazení došlo časem k úpadku dopadové plochy.