• Nezařazené

    Vy se ptáte …

    pátek, 30. srpna 2019 níže naleznete odpovědi na Vaše otázky, na které jste se mne ptali v uplynulém týdnu. Odpovědi naleznete i ve svých zprávách a také na mém Facebooku. Pro lepší přehled je přikládám i zde na speciální web stránku, kde budou všechny Vaše dosavadní dotazy. ⚒ STAVBA 🚘 PARKOVIŠTĚ NA RYDULTOWSKÉ Stavba momentálně stojí, protože v podzemí bylo objeveno několik podzemních objektů, které neobsahovala původní dokumentace a ani je neodhalil provedený průzkum. Vše by mělo být vyřešeno a od příštího týdne by měla stavba pokračovat. Informace je již také na webu https://www.lepsi-orlova.cz/ PROVOZ 💦 FONTÁNY Fontána aktuálně nedisponuje dálkovou regulaci ani čidly, je ovládaná manuálně ve strojovně. Tato…