• Nezařazené

    Novela zákona o přestupcích

    Do Senát Parlamentu ČR putuje z Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky novela zákona, která má umožnit obcím strhávat z dávek nezaplacené pokuty za přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a proti majetku. Stejně tak v případě zanedbávání péče o povinnou školní docházku dětí. Což schvaluji. Je to velký krok vpřed. Všichni moc dobře víme, že jistá skupina lidí, kteří páchali přestupky pokuty neplatili a zneužívali tak díru v zákoně. Již tedy nebude možné se vymlouvat na složitou sociální situaci. Věřím, že toto opatření bude zároveň fungovat i jako prevence a od přestupků či drobných krádeží to mnohé odradí. Jako další krok bych uvítal i možnost uhradit náhradu škody na majetku,…