• Nezařazené

    Boční odstup od cyklisty? Nedomyšlené!

    Dlouho diskutovaný zákon, který budí emoce prošel Senát Parlamentu ČR. Řeč je o novele silničního zákona č. 361/2000 Sb., který nově stanovuje boční odstup od cyklisty. Konkrétně zní takto: „Řidič motorového vozidla nesmí předjíždět, jestliže by nedodržel bezpečný boční odstup při předjíždění cyklisty. Bezpečným bočním odstupem při předjíždění cyklisty se rozumí vzdálenost mezi nejbližšími okraji motorového vozidla, přípojného vozidla nebo nákladu a jízdního kola, přívěsného vozíku nebo cyklisty nejméně 1,5m. V místě s nejvyšší dovolenou rychlostí nepřevyšující 30 km/h je vzdálenost bezpečného bočního odstupu při předjíždění cyklisty podle věty druhé nejméně 1 m.“