Nezařazené

Hledání pravdy

Příjemný sváteční den všem,

pravda či lež? ANO, či NE? To jsou otázky, které se poslední dobou v Orlové stále více objevují a to nejen kolem orlovské základní umělecké školy, ale už i kolem orlovské nemocnice. A jak řekla moje kolegyně – bylo by to na diplomovou práci na téma: Morálka v politice, aneb jak a kde hledat pravdu.

Tajnosti kolem ZUŠ

s liduškou se to táhne už třetí rok. Ano přátelé, už třetí rok bojujeme o to, aby byla zachována budova současné lidové školy umění, která má nejen bohatou historii, ale byla převážně postavena pro účely uměleckého vzdělávání. Nejde jen o její zachování, chceme také nalézt cestu, jak financovat její opravy a modernizaci, na kterou se léta opomínalo.

Hejtman Ivo Vondrák na květnové schůzce v loňském roce položil jak členům petičního výboru tak i starostovi a místostarostce pichlavou otázku, kterou pořád nosím v hlavě „… proč lpíte na tak zubožené budově? Já bych se za ni styděl a ne ji považoval za kulturní dědictví, jak vy tady argumentujete …“ jako odpověď si na to přehrávám komentáře učitelů a ředitelů základních uměleckých škol, kteří školu navštívili na poslední celostátní soutěži – ti by si školu nejraději přestěhovali k sobě.

Prvním velkým otazníkem byl odchod ředitelky Zátopkové do předčasného důchodu. Podle oficiálních zdrojů to bylo ze zdravotních důvodů, podle toho co se v okruhu jejich blízkých povídalo, to bylo z jiného důvodu – neunesla tíhu zájmu veřejnosti, petičního výboru i vedení města, kteří společně bojovali a stále bojují za záchranu budovy – prostě, někdo si toho všiml, že se něco děje a začal do toho vrtat. Paní ředitelka, ač o sobě tvrdila, že je srdcařem školy – nevyvíjela téměř žádnou aktivitu která by korespondovala s tím, o co se snaží výbor ve spolupráci s městem Orlová. Ba naopak, byla přesvědčena a měla přesvědčovat i pedagogy, že stěhování je nezbytné a to nejlepší řešení. Možná musela poslouchat někoho na kraji, a také možná už to nechtěla dál dělat – proto odešla.

Druhým velkým otazníkem bylo výběrové řízení na nového ředitele orlovské ZUŠ. Při prvním pokusu, komise nevybrala ani jednoho z kandidátů. A tady byl poprvé porušen slib, který dal hejtman jak zástupcům města Orlová, tak petičnímu výboru a sice – že dá řediteli půl roku prostor k tomu, aby jej přesvědčil, že má Kraj do budovy dále investovat. Dodnes nevíme, co by to mělo být, co by jej přesvědčilo. Jedno ale víme jistě: není to ani navýšení počtu žáků, ani rozšíření oborů, ani snaha využít prázdný pavilon … to vše komise na výběrovém řízení zamítla.

Až ve druhém kole uspěl neznámý kandidát – pan Andrej Vyoral (působil jako ředitel ZUŠ ve Frýdlantu nad Ostravicí a učitel tance, po odchodu ze školství pak působil jako koordinátor doprovázení pěstounských rodin). Na první pohled velmi sympatický člověk s velmi kultivovaným projevem. Nemohu hodnotit jeho práci, nejsem jeho žákem ani kolegou, ale mohu hodnotit pouze jeho přístup ke snaze zachránit budovu školy a udělat si obrázek z výpovědí bývalých kolegů o jeho působení ve Frýdlantu či o tom, proč se proti němu svrhla velká vlna nevole, když měl být v roce 2012 ředitelem ZUŠ v Havířově.

Pan ředitel se dle mého názoru k věci staví s nezájmem. Pro něj není – jak již několikrát uvedl – priorita kde bude ředitelem, ale aby se vůbec učilo. Tudíž nepřímo tak sdílí plány Kraje a proto byl také úspěšným kandidátem.

Besedy, které pořádá, jsou podle mého, ale i názoru ostatních, kteří na nich byli a diskutovali o nich, pouze pro vytvoření dobrého dojmu na veřejnost, že se pan ředitel snaží něco dělat, není v nich ale nic konstruktivního a vize, o kterých hovořil v květnu 2017 samotný hejtman, že je bude vyžadovat pro záchranu budovy školy – nejsou.

Rozpory má podle mých informací i s organizací SRPŠ. Ve zcela zásadních otázkách týkajících se ZUŠ, je jeho postoj velmi odlišný. Kupříkladu hejtman Kraje veřejně prohlásil, že pan ředitel souhlasil se stěhováním ZUŠ, pan ředitel to však nikdy nepotvrdil. Když jsem se jej ptal, za jakým účelem jedná s bytovými designéry zda pro účely stávajících prostor ZUŠ nebo nových … neodpoví.Na druhou stranu na orlovském zastupitelstvu padla informace, že se již zpracovává ve spolupráci s ředitelem projektová dokumentace.

Podle mne je pan ředitel loutkou, která je odolnější než bývalá ředitelka Zátopková. Vedení Kraje před jeho nominací nevzalo v potaz ani připomínky k jeho nominaci, ani žádost o odložení nominace než by posoudili důvody, proč Vyoral odešel z Frýdlantu nad Ostravicí a proč se protestovalo proti jeho dosazení do funkce v Havířově. Kraj tehdy musel výběrové řízení zrušit. Je tedy velmi podivné, proč Kraj takového člověka znovu dosazuje do ředitelské funkce, obzvlášť do školy, která by spíše potřebovala krizového manažera, který by školu postavil na nohy (sehnal investory, sponzory, dotace apod.). Když si ale pak vzpomenu na slova orlovské místostarostky z minulého měsíce … dává mi to logiku. Paní Jenčmionková mi totiž na otázku, zda považuje za korektní, aby člověk, který neměl zrovna dobré jméno za své tehdejší působení ve školství, byl dosazen na místo ředitele jiné školy … odpověděla … a proč ne? Nu, a čemu se vlastně divím. Když premiérovi nevadí Taťána Malá, podezřelá z plagiátorství, členům hnutí ANO trestně stíhaný premiér, tak proč by naší místostarostce měl vadit nějaký ředitel, proti kterému protestoval celý pedagogický sbor v Havířově.

Třetí otazník se kroutí kolem stavu situace kolem orlovské ZUŠ J. R. Míši. 23. dubna na ZMO řekla místostarostka Jenčmionková, že se s hejtmanem dohodla, cituji : „my jsme se o tom s panem hejtmanem bavili, mne jeho rozhodnutí také netěší, věřte mi, nicméně, jsme se dohodli na tom, že pokud dojde k tomuto řešení, bude to konečné řešení, nenechají nám tam prázdnou stavbu, nebudou to prodávat, dohodli jsme se na tom, že na tom místě bude určitý rozvoj pro město, ještě si to musíme jasně definovat. Takže nebude to tak, že tam budou bezdomovci, feťáci , že se o to budeme starat a dohadovat se s krajem. Tak to tu určitě nebude.“ její výstup k tomuto tématu byl velmi odměřený, několikrát za sebou opakovala pořád jednu a tu samou otázku směrem k zastupitelům „a my tu budovu chceme?!“ 

Bylo vidět, že jí téma ZUŠ není při chuti, nevím jak se na to dívají ostatní, posoudit to můžete ze záznamu ZMO (začátek 6:56:00) sami, ale já tam žádné sympatie k těm, kteří bojují za lidušku nevidím. Zaráží mne ale skutečnost, že s hejtmanem o tom jednala. Na vlastní pěst? Bez pověření zastupitelstva či rady? Opět si zde vzpomenu na loňský květen … tam před hejtmanem k tématu orlovské lidušky ani nepípla, nepadl tam žádný protiargument z její strany proč by se měl Kraj snažit hledat cestu k záchraně budovy ZUŠ. Hejtman tehdy přišel do zasedačky a hned po pozdravu pronesl, že nemá jinou možnost a rozčileně mával demografickou křivkou a tím, že 50 milionů na opravu orlovské lidušky prostě nedá. A to se ještě tehdy hovořilo, že se budova ZUŠ přestaví pro účely sociálního odboru –  že tam bude nějaký dům pro nemocné s Alzheimerovou chorobou – i Česká televize o tom výborně referovala.

V únoru hejtman Vondrák na Twitteru prohlásil, že „Rozhodnutí o tom, že investovat do současné budovy ZUŠ je neekonomické a neefektivní bylo učiněno. Stejného názoru jsou také všechna minulá i současná vedení školy.“ Když jsem se na totéž ptal ředitele ZUŠ, pana Vyorala (květen), tak mi na to jen odpověděl, že k dnešnímu dni škola neobdržela řádná rozhodnutí ze strany zřizovatele. A to už se vědělo, jak jsem uvedl výše, že se pracuje na projektové dokumentaci, na které se také podílí.

kliknutím zobrazíte celou diskusi

18. června se konalo 28. zastupitelstvo.Opět zde hovoří místostarostka Jenčmionková o tom, že jednala s hejtmanem Vondrákem na téma ZUŠ a že uzavřela jakousi gentlemanskou dohodu, cituji: „říkala jsem mu, tak dobře, tak do dořešte do konce a něco pro tu Orlovou vybudujte, když už něco mermomoci chcete zbourat z ekonomických důvodů …“ řeč byla o dětském dopravním hřišti, které měla místostarostka navrhnout jako jedno z možných variant zvukový záznam zde. OPĚT ale bez mandátu zastupitelstva či pověření rady. Za závažné považuji skutečnost, že na 27. zastupitelstvu bylo schváleno usnesení, že se město Kraje zeptá na podmínky převodu budovy ZUŠ a na straně druhé se paní místostarostka s hejtmanem domlouvá již konkrétně na tom, co bude místo budovy ZUŠ? Ať mne nějaký zkušený právník opraví, ale nejedná se v tomto případě náhodou o obcházení usnesení zastupitelstva či překročení pravomocí? Pokud ano, bylo by na místě její odvolání.

Na 27. ZMO paní Taťána Grocholová zcela jasně deklarovala, že je potřeba jednat o podmínkách převodu … nikoliv za korunu! Nikoliv ústně! Tohle ale nikdo zřejmě nepochopil. Dovedu si představit, že by Kraj budovu ZUŠ převedl pod město Orlová a přispěl nějakou částkou na opravy – alespoň na ty zanedbané opravy. Dovedu si také představit, že by město Orlová na oplátku Kraji poskytlo budovu bývalé zvláštní školy – tam nechť si Kraj vybuduje svou vysněnou LDN, kterou má v plánu udělat z orlovské nemocnice. Je to ideální budova, je přízemní, je tam kuchyň a velká zahrada. Dovedu si také představit, že by Kraj místo zbourání budovy ZUŠ zboural budovu obchodní akademie – když už mermomoci chce něco bourat a ušetřit provozní náklady na provoz přebytečného majetku. Nehledě na to, že by se tím městu nabídl krásný pozemek, kde se může vybudovat např. parkoviště či parkovací dům, za který budou občané velmi vděčni. Toto je podle mne vyjednávání o podmínkách, nikoliv, zbourat a postavit tam dětské dopravní hřiště. Pro koho?! Kdo tam bude chodit?

Kraj prostřednictvím inspekční zprávy z roku 2015 argumentuje tím, že je ZUŠ nemůže být tam kde je, protože je v její blízkosti kriminalita, špatná dopravní dostupnost či nebezpečná lokalita v okolí školy. A když tam bude dětské hřiště, tak tahle negativa tam najednou nevadí?

Čtvrtý a asi i poslední (zatím) otazník kolem ZUŠ se týká nákladů. V roce 2015 tehdejší ředitelka Zátopková hovořila o nákladech na opravy ve výši 20 milionů. V květnu 2017 hejtman prohlásil, že cena bude přes 50 milionů, z červnového dopisu premiéra Andreje Babiše se zase má jednat o 30 milionů. Tak, a kde je pravda?

Připomeňme si, že koncem dubna na orlovském zastupitelstvu padla informace, že se ve spolupráci s ředitelem orlovské ZUŠ zpracovává již projektová dokumentace, která se přizpůsobuje podmínkám, ve kterých chce škola učit. V květnu ale ředitel Vyoral o žádné takové spolupráci napíše. Proč mlží? Proč lže? Nebo možná se zeptám jinak … kdo všechno lže?

Počítejte se mnou … Kraj dá na přestěhování orlovské ZUŠ do budovy bývalé obchodní akademie cca 34 milionů korun, zbourání budovy současné ZUŠ vyjde Kraj na 10-20 milionů korun a to už jsme na 50 milionech!  Petiční výbor opakovaně namítal Kraji k návrhu rozpočtu na opravy necelých 14 milionů korun! (654 tis. Kč na opravu a výměnu vadných a nevyhovujících svítidel, 12.074 tis. Kč na zateplení obvodových zdí a plochých střech objektu a 521 tis. Kč na rekonstrukci a opravu scénického osvětlení) a posledním dopisu od premiéra Andreje Babiše se zase hovoří o celkových nákladech cca 30 milionů korun.

Když vezmeme v potaz, že Kraj nakonec zbourá budovu za 20 milionů, přestěhuje lidušku za 34 milionů a vybuduje dopravní hřiště za cca 20 milionů (v roce 2012 se cena pohybovala od 15-19 milionů korun). Jsme na 74 milionech! A to ještě nutno podotknout, že v ceně určitě nebude projektová dokumentace a vybavení nové ZUŠ. Opravte mne … tohle je péče řádného hospodáře?

 

Závěrem

Opravdu si připadám jak v kocourkově. Na jedné straně pan premiér ujišťuje, že je hejtman stále připraven se zástupci města jednat. Na straně druhé od místostarostky víme, že už se uzavírají jakési gentlemanské dohody, a že budova stejně padne k zemi a bude tam možná dětské hřiště.

A já si myslím, že stejný průběh bude mít i případ orlovské nemocnice. Modlím se samozřejmě, aby to tak nebylo, ale když vidím, jak všechny politické strany v Orlové se distancují od prohlášení krajských zastupitelů a jediné orlovské ANO opět mlčí ….o čem to prosím Vás vypovídá … o čem?

V týdeníku REGION proběhla na téma nemocnice diskuse napříč politickým spektrem. Všichni se vyjádřili pro revokaci usnesení. Jedinou odvážnou ženou z orlovského ANO je v tuto chvíli paní Marcela Ryšková, ta uvedla, že nejlepším řešením je revokace usnesení a nové projednání materiálu, a to ve prospěch orlovské nemocnice. Orlovské hnutí ANO jako celek ale tento názor zřejmě nesdílí. Na svém facebooku 1. července prvně hrdě vložilo toto prohlášení: „Hnutí ANO Orlová vyslovuje nesouhlas s hlasováním zastupitelů Moravskoslezského kraje a jejich rozhodnutím o zrušení interního lůžkového oddělení v Orlovské nemocnici bez doložitelných personálních a ekonomických údajů. Budeme žádat zrušení tohoto rozhodnutí a znovu projednání materiálu „optimalizace nemocnic“ ve prospěch Orlovské nemocnice.

Toto prohlášení se ale neohřálo ani jedno dopoledne, a záhy bylo odstraněno. Ptal jsem se tedy proč. Odpověď jsem dostal až třetí den. Takže přátelé … posuďte sami.

A ještě doplním, že z Krajského úřadu mám informaci, že o likvidaci orlovské nemocnice, která se schovává za „optimalizací zdravotní péče“ delší dobu věděli dva orlovští zastupitelé, oficiálně ale tuto informaci zdroj odmítl potvrdit – proč? No přece nebude za práskače ne, to by pak mohl přijít třeba o teplou židli.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *