ZUŠ

Boj za záchranu ZUŠ J. R. Míši v Orlové – Porubě pokračuje

Dne 25. 5. se konalo na orlovské radnici další jednání na záchranu výuky a budovy ZUŠ J. R. Míši v Orlové – Porubě. Jednání jsou velmi chaotická a čím dál víc si myslím, že je zde něčí zájem, aby byla škola zrušena.

Jak jsem již minule uvedl, proti tomuto záměru, který vyplynul z jakési záhadné dohody mezi vedením ZUŠ J. R. Míši a Krajským úřadem (poznámka: dosud z žádného jednání nebylo potvrzeno, zda záměr přestěhovat ZUŠ byl nápadem ředitelky ZUŠ nebo Krajského úřadu. Je pouze potvrzeno, že takový projekt existuje a ten by měl stát v rozmezí 10 – 12 milionů korun)vznikla Petice. Petičnímu výboru, který je složen z rodičů, kantorů a přátel školy se tyto plány nelíbí a je přesvědčen, že tento záměr je zcela zbytečný a dá se mu předejít.

Budova Městského úřadu Orlová

Nechci zde dále rozebírat to, co jsme již sdělili v předchozích článcích, ale je rozhodně na místě – pokud nejste seznámeni s detaily – abyste si vše přečetli.

V tuto chvíli vám přinášíme aktuální informace z posledního jednání o budoucnosti naší základní umělecké školy, kterého se zúčastnili: starosta města Ing. Tomáš Kuča, místostarostka Mgr. Bc. Renata Potyšová, náměstkyně hejtmana Mgr. Věra Palková, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy MSK PaedDr. Libora Lenča, ředitel GOA Orlová Mgr. Pavel Kubínek, ředitelka ZUŠ Blanka Zátopková a vedoucí odboru školství kultury a sportu města Orlová PaedDr. Zuzana Plošková.

Schůzka byla svolána na 13 hodin. Petiční výbor byl však na jednání přizván téměř s hodinovým odstupem, jelikož zástupci Města Orlová, Krajského úřadu Moravskoslezského krajejednali prvně s vedením ZUŠ soukromě. Už tento incident vyvolal u petičního výboru rozpaky.

V rámci diskuse byli zřizovatel i Město Orlová petičním výborem seznámeni s aktuálním stavem jednání s vedením školy a také se svým záměrem. Pak přišla na řadu odpověď Krajského úřadu na předanou Petici. Petiční výbor kritizoval způsob vyřízení, který nepovažuje za adekvátní. Vzhledem k vážnosti situace, kterým zrušení výuky v ZUŠ J. R. Míši a neochoty ze strany ředitelky školy, najít s Petičním výborem společnou řeč, nepochybně je.

Byl v očekávání kladného stanoviska, že záležitost bude zřizovatel aktivně řešit a že se jí bude zabývat. Namísto toho Krajský úřad odpověděl, že bere Petici na vědomía že o dalším postupu jej bude informovat prostřednictvím vedení ZUŠ. Takže jednoduše řečeno, vrátil problém tam, kde se zrodil.

Ze strany vedení Města jednoznačně vyplynula ochota paní ředitelce Zátopkové pomoci, jak na jednání zdůraznila vedoucí odboru školství Plošková, může ZUŠ požádat o granty např. prostřednictvím různých nadací (Nadace ČEZ , Nadace OKD) a mnohých dalších projektů, se kterými je ochotna paní ředitelce pomoci.

Padl i návrh na finanční pomoc ze strany Města pro nové studenty v rámci rozšiřování výuky, pokud ovšem Krajský úřad schválí možnost navýšení kapacity žáků na příští školní rok ze současných 470 studentů na 750. V tuto chvíli však musí jak ředitelka ZUŠ Zátopková tak i ředitel GOA Kubínek zpracovat “domácí úkol”ve kterém má Zátopková předložit své požadavky na dovybavení ZUŠ případně poskytnutí některých služeb a společně mají předložit své vyjádření o využití prostor obou škol.

Rozhodnout o budoucnosti ZUŠ se má do konce srpna příštího roku.

Jak však zástupci Petičního výboru uvedli na zřetel – bez aktivní spolupráce paní ředitelky to nepůjde. Pokud zřizovatel povolí navýšení kapacity žáků, musí paní ředitelka Zátopková jednat a to nejen o náboru na již funkční obory, ale také realizovat nápady na otevření jiných oborů, které by tak zaplnily některé z nevyužitých prostor školy.

Z mého pohleduje zapotřebí hlavně propagace školy, která se dá zajistit v rámci aktivní spolupráce velmi snadno a troufám si říci, že i levně. Je potřeba, aby fungovaly webové stránky školy. Škola může mít tak jako má její výtvarný obor své Facebookové stránky, prostor pro svou propagaci jistě poskytne i redakce Orlovských novin. Kupříkladu v obci Odry má místní ZUŠ v každém čísle obecního časopisu věnovanou dvoustranu, ve které informuje veřejnost o svých akcích, koncertech, úspěších či jen popisují široké veřejnosti svou výuku.

Z pohledu financování zde vidím i možnost v získání sponzorských darů od firem v Orlové. Určitě se nějaká firma najde.

Na místě je také spolupráce na městských akcích. Vždyť studenti ZUŠ mohou vystupovat na slavnostech města a dalších podobných akcích. Sousední ZUŠ v Odrách před dvěma lety dokázala zrealizovat např. vlastní muzikál.

Nápadů je jistě celá řada, proto si nemyslím, že je jediným východiskem uzavřít budovu školy, která má tak bohatou tradici. Je třeba aktivně zapojit všechny strany, Město, Kraj i vedení školy.

A co dodat závěrem? Napadá mne jedna otázka: když je paní ředitel

ka ZUŠ Zátopková taková srdcařka a chce pro školu jen to nejlepší. Proč na webových stránkách školy není ani jediná zmínka o tom, že je tady v Orlové parta lidí, kteří chtějí školu zachránit a rozvíjet?

V této kauze bude prostě něco víc, nebo něčí zájmy. Není přece možné, aby ředitelka dala nějaký návrh, který povede k vypracování projektu na přesun studentů do jiných prostor aniž by to zřizovatel neposoudil? Copak zřizovatel nekontroluje práci svých podřízených? Co takhle ekonomické ukazatele školy?

Na můj dotaz, proč nejsou na webu dostupné pro veřejnost výroční zprávy ZUŠ, mi ekonomka řekla, že je web v rekonstrukci.

Proč je lepší investovat 12 milionů do přestěhování školy, než investovat 12 milionů do záchrany budovy, která je jedinečná? Která má unikátní koncertní sál, který ji závidí okolní ZUŠ? Co bude s budovou ZUŠ když se studenti vystěhují? Proč o tomto Kraj mlčí a nevyloží karty na stůl?

A proč se šušká, že ředitelka ZUŠ učitelskému sboru vyhrožuje, že pokud bude někdo vynášet informace ze školy ven, bude mazec? Není to divné? Čím dál více věřím, že má na budovu i pozemek ZUŠ zálusk někdo třetí.

 

DROZDÍK Petr

Článek naleznete také na: https://drozdik.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=464650

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *