Nezařazené

Vyjádření Petičního výboru k „Otevřenému dopisu zaměstnanců ZUŠ J. R. Míši“

S ohledem na zveřejní „Otevřeného dopisu zaměstnanců ZUŠ J. R: Míši zástupcům zřizovatele – vyjádření k vývoji situace , týkající se školy a jejího případného stěhování.“ které zveřejnil hejtman Moravskoslezského kraje v diskusi na facebookovém profilu Moravskoslezského kraje, vydává Petiční výbor své prohlášení.

Vzhledem k tomu, že po zveřejnění na sociální síti Facebook už není tento dopis tajemstvím, nejdříve je vhodné se seznámit s obsahem výše uvedeného dopisu, který někteří zaměstnanci školy podepsali.

kliknutím zvětšíte v novém okně prohlížeče

Níže už stanovisko členů Petičního výboru:

K otevřenému dopisu zaměstnanců ZUŠ J. R. Míši adresovaný MSK a starostovi města Orlová, ze dne 6. 2. 2019, č. j. 16450/019, postoupený městem Orlová také petičnímu výboru (dále jen PV) jako v něm zmiňovaném subjektu, uvádíme toto stanovisko:

OBSAH DOPISU VZTAHUJÍCÍ SE K PETIČNÍMU VÝBORU JE NEKONKRÉTNÍ A VE SVÉM DŮSLEDKU ZKRESLUJE FAKTA:

Podepsaní pisatelé otevřeného dopisu musí především konkrétně sdělit následující:

  1. v čem se liší zájmy PV od zájmů školy,
  2. co v současné době brání výchově a vzdělávání žáků a v cílené progresi školního týmu,
  3. co pisatelé dopisu ví o zajištěnosti zřizovatelské způsobilosti Orlové a v čem vidí ohrožení stability ZUŠ Městem Orlová,
  4. co dnes žáci školy dělají a nebudou moci dělat v budoucnu,
  5. o kterých budovách Města Orlová je v otevřeném dopise psáno,
  6. v jakém stavu KDYSI převedl MSK objekty pod Orlovou,
  7. co za posledních 10 let dal ZUŠ dosavadní zřizovatel, co by Orlová dát nemohla?
  8. v čem je odlišnost mezi zájmem MSK a Orlové o ZUŠ?
  9. jak se ZUŠ  „kontinuálně“ za poslední léta pod zřizovatelem MSK rozvinula?
  10. co učitele především zajímá – spokojenost žáků a jejich rodičů, dobrá reprezentace Města Orlová a Kraje či vlastní potřeby,

Pisatelé OTEVŘENÉHO DOPISU se patrně nikdy neseznámili s KONKRÉTNÍM OBSAHEM PETICE.

Petiční výbor vznikl v rámci občanské a rodičovské iniciativy, po zveřejnění záměru zřizovatele ZUŠ J. R. Míši, přestěhovat výuku z dosavadního vhodného objektu do nevhodných, ale uvolněných budov Obchodní akademie. Jde o přelidněnou sídlištní zástavbu s extrémně problematickým parkováním a dalšími důvody, které byly řečeny na Krajském zastupitelstvu dne 23. června 2016. Důvody nesouhlasu jsou rovněž uvedeny srozumitelně a jasně v petici, jako projevu občanů ve smyslu ustanovení čl. 18 Listiny základních práv a svobod, a zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Z toho také jasně plyne subjektivita PV.

Můžeme se domnívat, že je to v důsledku špatné informovanosti pedagogického sboru a zaměstnanců školy, popř. neznalost mnoha faktů.

S ředitelem ZUŠ MgA. Andrejem Vyoralem, ArtD. jednal PV za účasti starosty Ing. Tomáše Kuči a předsedů dvou klubů Miroslava Koláčka a Bc. Naděždy Kubalové, naposled dne 4. 12. 2017, což je dokladováno konkrétním zápisem. Na tomto jednání ze strany ředitele školy nezazněla ani jediná zmínka o případných „obavách“ z převodu zřizovatelské funkce na město Orlová, ani námitky vůči činnosti PV.

Výhrady pedagogického sboru a zaměstnanců ZUŠ, jsou prezentovány až nyní, a to v době, kdy MSK a Město Orlová mohou jednat o konkrétních podmínkách převodu objektu a zřizovatelských listin – (pozn.: – financování mezd pedagogického sboru a zaměstnanců ZUŠ je poskytováno ze státního rozpočtu – viz § 160 odst. 1 písm. c, d zák. č. 561/2004 Sb. bez ohledu na zřizovatele, tj. kraj nebo město).

Úroveň ZUŠ J. R. Míši, koncepce dalšího vzdělávání, projekty, cíle, rozvoj, propagace, provozní a technické záležitosti jsou závislé výhradně na úrovni a kvalitě výkonu funkce manažera – ředitele školy, příp. vedení školy a zřizovateli. Tyto pravomoci a odpovědnost nelze přesměrovávat a rozhodně je neohrožuje PV či zájem Města Orlová školu převzít.  Právě naopak. Cílem je získat u zřizovatele MSK či jiného zdroje odpovídající finanční prostředky, pro všechny žáky školy, odpovídající prostředí s veškerým dosavadním komfortem i zázemím včetně kapacitně vhodného parkování v bezprostřední blízkosti ZUŠ.

Závěrem

Členové Petičního výboru na základě vyhrocené situace, která je provázena desinformacemi, nekorektním jednáním, zatajováním podstatných informací o existenci či práci na projektech či studiích k plánovanému stěhování školy a bourání současné budovy orlovské ZUŠ opět požádala širokou orlovskou veřejnost, aby se vyjádřila, zda setrvává na původní Petici, kterou během necelých 14 dní podepsalo na 900 petenců.

Již bylo dost bourání budov a školských zařízení, o které se zřizovatel nedostatečně staral. Orlovské děti i mládež si zaslouží patřičné zázemí pro vzdělávání či volnočasové aktivity.

Svou podporu mohou rodiče žáků, samotní žáci, přátelé školy i široká veřejnost vyjádřit elektronicky zde.

Závěrem snad přikládáme odkaz na zmíněnou diskusi s hejtmanem a občany. Obrázek si můžete udělat sami.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *