Nezařazené

V zájmu Orlovanů především …

Hezkou středu přátelé,

31. zasedání orlovského zastupitelstva, které proběhlo 17. září mělo opět co nabídnout. Rád bych se zde rozebral dva témata. A to orlovskou ZUŠ – zde bych velmi rád poděkoval paní Grocholové, která opět vystoupila za náš Petiční výbor a připomněla stále aktuální záležitost kolem orlovské ZUŠ J. R. Míši – sdělila tam fakta, která byla velmi podstatná a která je nutné sdělovat a šířit dál mezi občany Orlové, protože jedině díky usilovné práci, pátrání a zjišťování můžeme bojovat proti zbourání budovy naší umělecké školy.

A druhou záležitostí, kterou bych chtěl zde probrat je nešikovný prodej pozemku (bývalý rybník na Fojtství), který bude mít ještě patrně dohru.

Orlovská ZUŠ

Na zřetel je potřeba tedy připomenout následující fakta:

  • hejtman Ivo Vondrák (ANO) sdělil, že pro rekonstrukci orlovské Obchodní akademie vyčlenil investiční odbor Krajského úřadu 74 milionů korun,
  • v současné době existuje projekt na opravu stejné budovy jako je orlovská ZUŠ
    a sice v Ostravě – Porubě a to s náklady 28 milionů korun vč. DPH!
    Tato rekonstrukce obsahuje: zateplení obvodových stěn, zateplení střechy, opravy podlah, opravu sociálních zařízení, rekonstrukci elektrických rozvodů, rozvodů vytápění a rekonstrukci velkého sálu. Projekt je veden pod názvem „Energetické úspory ZUŠ v Ostravě – Porubě
  • budova orlovské ZUŠ J. R. Míši má část výše uvedených prací již realizovaných, tudíž by náklady na její opravy mohly být nemusely být tak vysoké! 
  • město Orlová by mohlo tím pádem dostat od Kraje ne jen nabízených 12 milionů korunviz. dopis – ale i 30 milionů korun resp. 34 milionů korun, což je částka, která byla přislíbena řediteli orlovské ZUŠ v rámci stěhování školy do budovy Obchodní akademie. Když odečteme tuto částku od výše uvedených 74 milionů korun, Státnímu rozpočtu se tak ušetří 40 milionů korun! 

Tady už nehovoříme pouze o potřebě zachovat kulturní dědictví našeho města. Nehovoříme zde jen o citové hodnotě, kterou pro nás orlovany umělecké škola je, ale o mrhání finančními prostředky ze Státního rozpočtu! Máme-li uvažovat jako řádný hospodář, určitě mi dáte za pravdu, že je rozhodně lepší ušetřit 40 milionů korun, které může Kraj použít na smysluplnější projekty než zbourat fungující budovu za dalších 12 milionů korun a nechat pozemek městu, které na něm dlouho nic nepostaví.

Ušetřených 40 milionů korun se může např. použít pro orlovskou nemocnici! Nebo pro budovu obchodní akademie – kde se může realizovat projekt specializované LDN, kterou tak Kraj chce v Orlové mít. Nebo vybudování parkovacího domu … věcí, které by orlované za 40 milionů korun uvítali je myslím celá řada.

Závěrem bych jen dodal takový – no nevím zda bude vtipný – komentář, a sice od Petra Hrdiny (ANO), který k příspěvku na Facebooku, týkajícího se 12 milionové nabídky Kraje k převodu školy pod město. „chápu vaše zaujetí, ale ekonomika není vaší silnou stránkou ……nemohu se pořád dopočítat ekonomické výhodnosti pro město.“ Chápu, 12 milionů, oproti 34 milionům, za které má být „nová liduška“ je rozdíl, ale spíše bych uvítal z jeho strany resp. ze strany orlovského ANO komentář typu „je to málo, pojďme zabojovat o víc, když už se vám to tak podařilo nalomit“ .

Takže pane Hrdino, ano, 12 milionů je dost možná málo, ale je to pořád lepší než nedělat nic resp. někoho nařknout, že si na tom staví politickou kariéru. 

V minulosti pan Hrdina – alespoň na Facebooku – lidušku hájil, projevoval lítost nad tím, že do Ostravy putuje investice přes miliardu na kulturu a pro orlovskou ZUŠ nic nezbylo. Proto mne jeho aktuální přístup velmi překvapuje.

 

Prodej rybníků – nejen na Fojtství

Orlovští rybáři mají tento rok velmi smutný. Oproti loňskému roku, kdy se mi podařilo rozvířit kauzu kolem orlovských „Balatonů“ se orlovským zastupitelům nepodařilo díky špatně připravenému záměru zabránit prodeji rybníku Kozí Becírk a teď i bývalého rybníčku na Fojtství.

Kozí Becírk je kapitola sama o sobě. Záměr na jeho odkup městem Orlová byl určitě fajn, ale podle všeho nebyl dostatečně připraven. Návrh na prodej městu Orlová totiž obsahoval několik nedostatků, které bylo zapotřebí vyřešit. Osobně jsem přesvědčen, že Orlová už má za sebou tolik investičních akcí, které skončily fiaskem resp. měly problémy, že už je na místě, aby všechny další investiční záměry byly pečlivě prozkoumány a projednány s odborníky i napříč celým politickým spektrem.

To se však nestalo a ve skutečnosti to vypadá tak, že si tento projekt připravilo orlovské ANO jako předvolební trumf. K jednání v této věci byla pověřena místostarostka Jenčmionková (ANO), o čem ale jednala a zda jí osobně podmínky pro koupi rybníku přišly bez vad, mi nebyla schopna vysvětlit. Když už by mělo město investovat 10 milionů do rybníku, měli bychom mít prostě všechno ověřené a v pořádku. Tak to vidím já. Své o tom také píše kolega Miroslav Chlubna.

Pravdou je, že na rozhodnutí – zda město Orlová koupí rybník nebo ne – bylo málo času. Na druhou stranu proč se koupí rybníku zabývají zastupitelé až nyní? Před volbami? Kde jsou ty sliby, že se bude rybářům pomáhat? Co se dělalo celé 4 roky? Udělalo se pro orlovské rybáře něco konkrétního? V sousední Karviné např. o koupi „Karvinského moře“ jednali víc jak půl roku a jak mi sdělil primátor Wolf … je to o jednání.

Na zastupitelstvu se neřeklo mnoho podstatného, což také ovlivnilo výsledek usnesení. Myslím si, že se zastupitelstvo mohlo usnést tak, že požádá společnost Asental ještě o nějaký čas na rozmyšlenou – alespoň do té doby, než budou vyřešeny problémové body nabídky. Nikdo proto ale ruku nezvedl. I když byl termín pro rozhodnutí do konce měsíce, za snahu vyvolat jednání to rozhodně stálo. jsem přesvědčen, že kdyby se Asentalu dalo na vědomí, že máme vážný zájem, ale že chceme jednat o problémových bodech … neodmítli by nás.

S prodejem bývalého rybníku na Fojtství je to také velmi zajímavé. Odbor správy majetku a hospodářské správy stejně jako Rada města nedoporučili prodej tohoto pozemku do soukromého vlastnictví. Očekávalo se tedy, že se přistoupí k žádosti Českého rybářského svazu, který usiloval o pronájem tohoto rybníku. Na ni se konkrétně v rámci připomínky ptal  kolega Miroslav Chlubna – jako jediný! Nikdo mu však k tomu nic neřekl. Nikdo se k tomu nevyjadřoval

Zarážející – a to nejen pro mne – je, že ruku pro protinávrh, tzn. aby se rybník soukromému zájemci prodal, zvedl pan Petr Hrdina (ANO). proč, to není jasné. To spolu napříč hnutím nekomunikují? Místostarostka se na facebooku totiž rozčilovala a opět házela vinu na ostatní … sama se ale hlasování zdržela. Perličkou je, že zájemce o koupi je navíc na kandidátce do orlovského zastupitelstva za ANO. Náhoda? Za mne rozhodně střet zájmů.prodej pozemku ještě podpořily dvě členky hnutí Volím Orlovou, které chválily dosavadní péči kupce o soustavu rybníků, kterou již provozuje.

Orlovský rybářský spolek to ale nechce nechat jen tak. Postup považuje za neférový a hodlá se proti tomuto prodeji bránit.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *