Nezařazené

I z Orlové může být jednou Smart City

Moderní technologie jsou všude kolem nás, a dá se říci, že jsou součástí našeho každodenního života. Doma v práci, využíváme je ve volném čase – všude. Usnadňují nám práci a nejen to. Dokáží šetřit peníze i čas.

Když takové technologie začne využívat město, hovoříme o konceptu Smart City – nebo-li chytré město. Koncept se zaměřuje na efektivní využívání digitálních, informačních a komunikačních technologií, které napomáhají zefektivnit život ve městě. Pomocí chytrých nápadů můžeme snižovat spotřebu energie, eliminovat dopady zátěže na životní prostředí, sdílet data pro veřejné účely i zefektivnit komunikaci mezi místní samosprávou a občany, která je hodně důležitá.

V České republice se můžeme pochlubit hned několika městy, které nesou označení „Smart City“ a to Praha, Ostrava, Zlín a Pardubice.

Jak bych si představoval Smart Orlovou ?

Orlová už svým způsobem na jednom takovém podprojektu pracuje. Konkrétně jde o novou podobu internetových stránek, které budou nejen přehlednější a interaktivnější, ale budou propojeny se systémem Zlepšeme Česko, prostřednictvím kterého budou moci občané hlásit místní samosprávě různě podněty k řešení. Projekt propojuje hned několik funkcionalit najednou a sice Mobilní rozhlas, Lepší místo a Zmapuj To!

Mobilní rozhlas už někteří znáte. Aplikace umožňuje efektivně informovat občany o dění ve městě, rozesílat pozvánky apod. Aplikace ale také umí např. varovat proti hrozícímu nebezpečí, upozorňovat na požáry povodně a další krizové situace. Pokud aplikaci ještě nemáte, bezplatnou registraci můžete provést jednoduše zde. V Orlové je aplikace ještě stále v pilotním provozu.

Aplikaci Zmapuj To! jsem začal používat už před 5 lety. To tehdy byla ještě samostatnou aplikací. Pomocí ní se mapovaly černé skládky pro akci Ukliďme Česko. Dnes už tento systém používá i naše městská společnost SMO. Všechny tyto výše uvedené systémy budou propojené s novým webem našeho města.

LIDÉ A MĚSTSKÉ PROSTŘEDÍ

Do této oblasti konceptu „Smart Orlová“ bych zařadil zejména tyto projekty:

 • podpora městského farmaření a pěstitelství (vlastní ovoce, zelenina)
  jeden takový projekt už běží a to konkrétně Scuk.cz. Dalším projektem, díky kterému můžeme chytře zacházet s potravinami je Save Food, který bude brzy spuštěn v Orlové.
 • bezplatná místní WiFi síť pro občany
  (na městském úřadě, na náměstích, na autobusových zastávkách, v letním kině, v lesoparku atp.)
 • chytrá komunikace s občany
  mobilní aplikace a interaktivní web s možností hlášení podnětů od občanů. Místní samospráva tak získá efektivní zpětnou vazbu a může snadněji a efektivněji pracovat na nedostatcích. Podpora eObčanky.
 • rozšíření kamerového systému o chytré kamery
  kamery s nočním viděním, kamery reagující na pohyb.

CHYTRÉ BUDOVY A ENERGIE

Do této oblasti konceptu „Smart Orlová“ bych zařadil zejména tyto projekty:

 • solární panely na budovách úřadu a dalších městských domech např. Dům kultury, Dům dětí apod.
  umožní šetřit náklady na energii a zároveň zajistí funkčnost úřadu a dalších městských institucí v případě blackoutu.
 • chytré pouliční lampy
  chytré lampy umožňují regulovat intenzitu světla podle potřeby, proto šeří i náklady na energii. Zároveň se do lamp může implementovat i EMERGENCY tlačítko, pro přivolání pomoci v případě krizové situace.
 • dobíjecí stanice pro elektromobily
  je jich sice zatím málo na našich silnicích, ale k chytrému městu patří také podpora občanů, kteří tato ekologická vozidla používají či mají v plánu používat. V budoucnu by mohla používat i místní samospráva elektromobil jako služební vozidlo.
 • chytré platby
  mezi chytré platby bych zahrnul např. možnost bezkontaktního placení za jízdenky v MHD. Dalším efektivním nástrojem je „elektronická peněženka“, kterou by mohli občané platit za služby poskytované městem a městskými organizacemi (bazén, koupaliště, knihovna, sportovní aktivity, místní poplatky apod.

CHYTRÉ A ČISTÉ MĚSTO

Do této oblasti konceptu „Smart Orlová“ bych zařadil zejména tyto projekty:

 • chytré odpadkové koše a kontejnery
  dnes je již možné, aby nádoby na odpad měly v sobě senzory, které svozovou firmu upozorní na skutečnost, že je nádoba již plná. Tak samo existují i tzv. kompresní nádoby na odpad, které průběžně obsah nádoby stlačují a šetří tak místo.

  další možností je označení odpadových kontejnerů QR kódy, prostřednictvím kterých mohou občané přes mobilní aplikaci dát svozové firmě najevo, že je nádoba plná a je ji potřeba vyvézt. Pomocí chytrých odpadových nádob lze ušetřit náklady na svoz odpadu a také zefektivnit svozové trasy a snížit dopad na znečištění životního prostředí.
 • chytré třídění odpadů
  motivovat občany , aby třídili odpad je klíčové. Stejně tak jako najít nástroj k tomu, abychom zabránili resp. co nejvíce eliminovali tvorbu černých skládek a povalování nadměrného odpadu (nábytek, pneu apod.) v ulicích města.

  Dnes již existuje projekt, kde lidé mohou měnit plastové lahve za body, které se jim přičítají na elektronickou peněženku. Body lze pak směnit za jízdenky do MHD. Viděl bych prostor tuto myšlenku rozšířit o správné nakládání s výše uvedeným nadměrným odpadem. Za určitou tonáž, odevzdanou do sběrného dvora by také občané mohli získat další body, které by se ukládaly do elektronické peněženky.

  Nejen, že by se snížil negativní dopad zátěže na životním prostředí. Ušetřilo by se rovněž na úklidu černých skládek a pracovní čety by se mohly více orientovat na úklid městských částí.

  Navíc tyto finanční prostředky, které by dostávali občané do svých elektronických peněženek by město získalo zpět, jelikož by za ně občané kupovali městské služby.
 • chytré kelímky
  po vzoru hudebních festivalů, by i Orlová mohla mít svůj „chytrý kelímek“ Jednorázové plastové kelímky na nápoje se většinou povalují po akcích po zemi, v parcích či v ulicích. Chytrý kelímek s motivy města Orlová by si občané mohli zakoupit za symbolickou cenu a ten buď po akci vrátit k dalšímu použití nebo si jej ponechat.
 • čistý úřad
  i město může přispět ke snížení tvorby odpadu a snížení zátěže na životní prostředí. Např. tím, že nebudeme používat jednorázové plastové kelímky na kávu a vodu skleničkami či porcelánovými hrnečky, nahradíme separátně balený cukr cukrem sypaným/kostkovým, nahradíme balené smetany či mléko do kávy rozlévaným, vyměníme plastové kelímky z automatů na kávu za porcelánové či vlastní hrnečky apod.

Závěrem

Chytrých nápadů, které nám pomohou usnadnit život ve městě je určitě celá řada. Jaké projekty byste viděli pro Smart Orlovou Vy?

Na podzim letošního roku Ministerstvo průmyslu a obchodu v spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje soutěž měst o získání testovací frekvence 5G. Pokud by se podařilo Orlové v soutěži uspět, mohl by to být zcela významný milník.

Stejně tak jako projekt Evropské unie – iniciativa WiFi4EU, díky které bychom mohli rozšířit bezplatnou WiFi síť pro našeho občany tam, kde ještě není a kde by ji občané uvítali nejvíce. V letošním roce proběhla druhá fáze projektu a obce měly možnost získat až 15.000 EUR na financování a provoz WiFi sítě.

Kdy bude vyhlášena třetí vlna se zatím neví. Ale určitě budu jednoznačně pro, aby si to Orlová ohlídala.

Výše uvedené projekty jsou samozřejmě běh na dlouho trať. Mělo by pro nás být prioritou se o takové projekty zajímat a hledat finanční možnosti k jejich realizaci.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *