Nezařazené

Místo objektivního jednání hra na schovávanou

Jen těžko se hledá ten správný výraz pro vyostřenou situaci kolem orlovské zušky. Jednání, které mohlo pomoci ke zdárnému ukončení letitému sporu o budovu orlovské ZUŠ J. R. Míši proběhlo bez účasti zástupců zřizovatele (Kraj) i bez účasti zástupců orlovské zušky.

Ředitel školy na předem avizovanou schůzku rezignoval jako první a namísto toho poslal starostovi Orlové 9 stránkový dopis. (mimochodem to, že by on i učitelé účastí na schůzce porušili školský zákon není pravdou, Dle MŠMT takovéto jednání není situací, kterou by § 32 zakazoval! Takže buď je neznalý zákona nebo straší pedagogy!) Dopis však místo věcných argumentů spíše připomíná osobní zášť – ředitel nešetří kritikou na adresu starosty a vytýká mu víceméně zájem o problematiku orlovské ZUŠ s tím, že ji posunul do politické roviny. Nevím, jak se na to dívají občané, ale co by to bylo za starostu, který by se nezajímal o to, co se děje v jeho městě, co by to bylo za starostu, kdyby mu bylo jedno jakou budoucnost budou mít orlovské děti? ZUŠkou se zabývají i zastupitelé a radní, kteří již několikrát vyjádřili Petičnímu výboru podporu. Mimochodem problematikou zuš se zabýval i jeho předchůdce, Ing. Tomáš Kuča.

Kritikou však nešetřil ani na adresu Petičního výboru a konkrétně uvádí mou osobu. Obviňuje mne např. ze střetu zájmů a nebo také z toho, že svou špatně mířenou energií mohu za to, že škola nemá min. o 300 žáků více. Což je vskutku zajímavé, protože jsem to byl právě já, kdo škole ještě za ředitelky Zátopkové nabízel pomoc (doložitelné) s propagací školy, tvorbou stránek, prezentace na Facebooku). Nabídka pomoci byla i v případě Dnů otevřených dveří – bez zájmu. Škole jsem nabízel také účast v projektu „Orlová žije!„, kde mohla prezentovat město – odmítla. Škola začala v rámci propagace spolupracovat s městem až na základě jednání komise pro média! A to až po velmi „bouřlivé“ diskusi a proseb.

Velmi mne ale zajímá, jak by pan ředitel chtěl dosáhnout navýšení kapacity žáků (min. o 300 jak uvádí) , když jeho zřizovatel tvrdí, že to nejde a zároveň když se chce stěhovat do menších prostor (menši prostory a tím i nižší počet žáků lze prokázat ze studie a také z požadavků, které zpracovala ještě bývalá ředitelka ZUŠ, Blanka Zátopková). Proč se pan ředitel chce stěhovat, když v dopise uvádí, že žáci mají nadstandardní až exklusivní podmínky pro výuku?

A levnější úplata za vzdělání díky stěhování? O kolik a jakým způsobem toho chce docílit? Pokud by škola neplatila odpisy majetku, bude platit nájem, nebo že by tyto náklady byly k tíži Obchodní akademie? O kolik se sníží školné, když samotné stěhování bude stát cca 33,5 milionů bez vybavení, projektové dokumentace, projekčních prací a demolice současné budovy? O kolik se může snížit školné, když do budovy OA nevejde oněch 470 žáků a škola bude mít tím pádem na úplatách ještě méně?

Nejvíce mne ale pobavil argument s parkováním. V současné době u školy zaparkuje na 70 vozidel (počítáno během celostátní soutěže) U Obchodní akademie by mělo být vyhrazeno pouze 11 parkovacích míst – což není ani pro personál školy. Vážně si pan ředitel myslí, že ostatní budou jezdit autobusem, chodit pěšky a nebo je s otevřenou náručí uvítá podzemní parkoviště v Albertu jak uvádí?

Závěrem

Argumentů proč nestěhovat a nebourat budovu současné ZUŠ je celá řada. Rozhodně tady ale nehodlám psát elaborát. Otevřená a objektivní diskuse měla proběhnout právě 5. května mezi všemi zainteresovanými stranami.

O tom proč nedorazili představitelé kraje a školy můžeme jen spekulovat. Nezájem? Arogance moci? Či strach, že neobhájí své argumenty? Další podpisy rodičů i žáků jasně deklarují, že veřejnosti, rodičům žáků i žákům samotným není osud budovy orlovské ZUŠ lhostejný. Je to pro nás závazek, závazek k tomu, abychom se i nadále snažili bojovat o zachování stávající budovy a o její rekonstrukci. Na avizovaném jednání jeden z rodičů uvedl, že pedagogický sbor není ve věci stěhování jednotný s poznámkou, že je velmi zajímavé jak mohl usednout na místo ředitele člověk, proti kterému se v minulosti postavil celý pedagogický sbor ZUŠ v Havířově? Potvrzuje to mou teorii, že dopis, který podepisovali zaměstnanci je vážně pochybný.

Kraj – přesněji řečeno hejtman kraje – nám vytýká, že Orlová nemá žádné projekty. Byl bych moc rád, kdyby si ti, kteří si to myslí uvědomili, že Orlová nemusí mít projekty za miliardy typu Černá kostka, či velká koncertní síň. Orlová se spokojí s tím, když tady bude stabilní a fungující nemocnice, když nám nebude nikdo bourat budovy škol apod. Úplně krásným projektem by byla rekonstrukce a modernizace současné budovy ZUŠ. Dovedu si živě představit, kdyby právě orlovská ZUŠ byla centrem kultury a umění v karvinském regionu. Potenciál k tomu má a Orlová nemá o talentované děti nouzi.

Víte, více jak 5 let čtu komentáře a názory místních orlovanů … nešetří kritikou, že tady nic není, pro děti, pro mladé rodiny. Teď máme orlováci možnost bojovat společně za to, aby tady pro ty naše děti ještě něco zůstalo! Nebo opravdu necháme Kraj zbourat budovu ZUŠ, jejíž potenciál je tak velký?

Na samý závěr pouze znovu upřesním. Petiční výbor nemá v úmyslu zatížit městský rozpočet. V žádném případě nechceme, aby náklady na opravu budovy ZUŠ hradilo město Orlová! Pokud by mělo dojít na převod ZUŠ pod město, podmínky musí být pro orlovany výhodné! Pokud by se někdo z rodičů chtěl o problematice ZUŠ dozvědět více, může nás kontaktovat. Napište nám. Můžeme se domluvit i na osobní schůzce.

Na samý závěr přikládáme jeden dopis ze strany rodičovské veřejnosti, který je reakcí na vyjádření ředitele školy. Dopis deklaruje, jak probíhá spolupráce mezi školou a spolkem rodičů.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *